You are here: Home » Poetry » षितिजाच्याही आरपार ही नजर धावते आहे

षितिजाच्याही आरपार ही नजर धावते आहे

षितिजाच्याही आरपार ही नजर धावते आहे
रात्री नंतरचा हक्काचा दिवस मागते आहे

उशीर कर उजळाया नशिबा कठोर होत रहा तू
माझ्याही स्वप्नांची आता धार वाढते आहे

पुरवत जा आयुष्या कच्चा माल तुझ्या वणव्यांचा
माझे कोणी रोज मला चांदणे मागते आहे

घाव कितीही घाल अपयशा हार तुझी ठरलेली
भळभळत्या जखमेतुन माझ्या स्वप्न वाहते आहे

वाटे मध्ये येवो तर उत्तुंग हिमालय येवो
थोड्या कष्टाने कोणाचे इथे भागते आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>