You are here: Home » Poetry » ती म्हणाली हात हाती पाहिजे

ती म्हणाली हात हाती पाहिजे

ती म्हणाली हात हाती पाहिजे
प्राणही डोळ्यात असला पाहिजे
कैद प्रेमाची हवीशी पण तरी
त्यातही जामीन असला पाहिजे

जीवनाला हो म्हणावे यापुढे
आज म्हणतो की जगावे यापुढे

जे हवे ते करत आलो आजवर
जे नको ते ते करावे यापुढे

एवढा आनंद घ्यावा भोगुनी
रोज अश्रूंनी नहावे यापुढे

प्रेम माझे त्यात नाही शर्त ही
तू मला माझा म्हणावे यापुढे

त्या गुलाबाची पुरे ही कौतुके
फूल चाफ्याचे स्मरावे यापुढे

मान्य हा मुक्काम आहे चांगला
हे बरे आता निघावे यापुढे

                  – मिलिंद जोशी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>