You are here: Home » Participate in Workshop

मला व्यावसायिक गायनाची गुणववत्ता मिळवायची आहे

संगीतकार मिलिंद जोशी आणि मिथिलेश पाटणकर यांच्या कार्यशाळेत मला सहभागी व्हायचे आहे.

नाव :

वय :

पत्ता :

ईमेल :

मोबाईल नं. :

संगीत शिक्षण :

गाण्याचे कार्यक्रम, ध्वनीमुद्रण, टी. व्ही. वरील संगीत स्पर्धा यात भाग घेतला असल्यास त्याबद्दलची माहिती :

या कार्यशाळेच्या अभ्यासक्रमातील कोणत्या विषयाबद्दल शिकण्याची विशेष इच्छा आहे :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>